Τιμές Ενοικίασης Opel Corsa Diesel

Χαμηλή περίοδος 26.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 37.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 57.00/ημέρα
Χαμηλή περίοδος 22.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 33.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 54.00/ημέρα
Χαμηλή περίοδος 21.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 28.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 52.00/ημέρα
Χαμηλή περίοδος 17.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 26.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 50.00/ημέρα
Χαμηλή περίοδος 16.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 25.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 49.00/ημέρα