Τιμές Ενοικίασης Skoda Citigo

Χαμηλή περίοδος 20.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 32.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 52.00/ημέρα
Χαμηλή περίοδος 16.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 28.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 48.00/ημέρα
Χαμηλή περίοδος 14.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 23.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 45.00/ημέρα
Χαμηλή περίοδος 13.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 21.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 43.00/ημέρα
Χαμηλή περίοδος 11.00/ημέρα
Μεσαία περίοδος 18.00/ημέρα
Υψηλή περίοδος 42.00/ημέρα