Χαμηλή περίοδος 39.00
Μεσαία περίοδος 43.00
Υψηλή περίοδος 59.00
Χαμηλή περίοδος 30.00
Μεσαία περίοδος 32.00
Υψηλή περίοδος 46.00
Χαμηλή περίοδος 22.00
Μεσαία περίοδος 24.00
Υψηλή περίοδος 38.00
Χαμηλή περίοδος 19.00
Μεσαία περίοδος 23.00
Υψηλή περίοδος 36.00
Χαμηλή περίοδος 16.00
Μεσαία περίοδος 20.00
Υψηλή περίοδος 35.00