Τιμές

Class B

1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 34.00 24.00 17.00 15.00 13.00
Μεσαία περίοδος 35.00 26.00 19.00 17.00 16.00
Υψηλή περίοδος 48.00 39.00 33.00 32.00 31.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 32.00 23.00 16.00 14.00 11.00
Μεσαία περίοδος 33.00 25.00 18.00 16.00 15.00
Υψηλή περίοδος 46.00 37.00 31.00 30.00 29.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 32.00 23.00 16.00 14.00 11.00
Μεσαία περίοδος 33.00 25.00 18.00 16.00 15.00
Υψηλή περίοδος 46.00 37.00 31.00 30.00 29.00

Class C

1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 35.00 26.00 18.00 17.00 14.00
Μεσαία περίοδος 39.00 28.00 20.00 19.00 17.00
Υψηλή περίοδος 49.00 40.00 34.00 32.00 31.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 35.00 26.00 18.00 17.00 14.00
Μεσαία περίοδος 39.00 28.00 20.00 19.00 17.00
Υψηλή περίοδος 49.00 40.00 34.00 32.00 31.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 35.00 26.00 18.00 17.00 14.00
Μεσαία περίοδος 39.00 28.00 20.00 19.00 17.00
Υψηλή περίοδος 49.00 40.00 34.00 32.00 31.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 37.00 28.00 20.00 18.00 16.00
Μεσαία περίοδος 41.00 30.00 22.00 21.00 18.00
Υψηλή περίοδος 51.00 42.00 36.00 34.00 33.00

Class D

1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 39.00 30.00 22.00 19.00 16.00
Μεσαία περίοδος 43.00 32.00 24.00 23.00 20.00
Υψηλή περίοδος 59.00 46.00 38.00 36.00 35.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 41.00 30.00 23.00 20.00 17.00
Μεσαία περίοδος 45.00 31.00 25.00 23.00 20.00
Υψηλή περίοδος 59.00 48.00 42.00 38.00 37.00

Class E

1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 39.00 30.00 23.00 20.00 17.00
Μεσαία περίοδος 41.00 31.00 25.00 23.00 19.00
Υψηλή περίοδος 61.00 56.00 40.00 38.00 37.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 41.00 30.00 23.00 20.00 17.00
Μεσαία περίοδος 45.00 31.00 25.00 23.00 19.00
Υψηλή περίοδος 61.00 48.00 40.00 38.00 37.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 43.00 32.00 25.00 22.00 19.00
Μεσαία περίοδος 47.00 33.00 27.00 25.00 22.00
Υψηλή περίοδος 63.00 50.00 44.00 40.00 39.00

Class F

1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 43.00 31.00 24.00 21.00 19.00
Μεσαία περίοδος 50.00 48.00 32.00 30.00 27.00
Υψηλή περίοδος 64.00 59.00 48.00 45.00 44.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 43.00 31.00 24.00 21.00 19.00
Μεσαία περίοδος 50.00 46.00 30.00 28.00 25.00
Υψηλή περίοδος 66.00 61.00 45.00 43.00 41.00

Class G

1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 55.00 50.00 45.00 43.00 42.00
Μεσαία περίοδος 65.00 55.00 50.00 48.00 46.00
Υψηλή περίοδος 75.00 70.00 63.00 60.00 58.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 55.00 50.00 45.00 43.00 42.00
Μεσαία περίοδος 65.00 55.00 50.00 48.00 46.00
Υψηλή περίοδος 75.00 70.00 63.00 60.00 58.00

Class G1

1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 85.00 70.00 68.00 60.00 58.00
Μεσαία περίοδος 90.00 85.00 75.00 72.00 70.00
Υψηλή περίοδος 120.00 110.00 95.00 90.00 87.00
1-2 ημέρες 3-5 ημέρες 6-14 ημέρες 15-24 ημέρες 25+ ημέρες
Χαμηλή περίοδος 85.00 70.00 68.00 60.00 58.00
Μεσαία περίοδος 90.00 85.00 75.00 72.00 70.00
Υψηλή περίοδος 120.00 110.00 95.00 90.00 87.00

Χαμηλή περίοδος :

16/01 – 15/03 & 01/10 – 15/12

Μεσαία περίοδος:

16/12 – 15/01, 16/03 – 30/06 & 01/09 – 30/09

Υψηλή περίοδος :

01/07 – 31/08

Δωρεάν Παροχές :

  • Εθνικοί και δημοτικοί φόροι
  • Ελεύθερα χιλιόμετρα για μισθώσεις άνω των 2 ημερών
  • 24ωρη οδική βοήθεια
  • Αντικατάσταση του αυτοκινήτου με άλλο σε περίπτωση βλάβης εντός του 48ώρου
  • Μικτή ασφάλεια με συμμετοχή του πελάτη (C.D.W.) από 350.00 € + Φ.Π.Α. έως 1000.00 € + Φ.Π.Α. ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου
  • Δεύτερος οδηγός
  • Παράδοση και παραλαβή όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
  • Παιδικά καθισματάκια
  • Ασφάλεια κλοπής
  • Ασφάλεια πυρός
  • 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Μικτή ασφάλεια χωρίς συμμετοχή του πελάτη (F.D.W.) παρέχετε μόνο με επιπλέον ημερήσια χρέωση και ανάλογα την κατηγορία.